Котли за парно греење:

Електрични, со моќност од 12KW, 18KW, 24KW, 36KW
На тврдо гориво (дрво)
На течно гориво (нафта)


Електичен котел